Kenik – Menu rejestratora – GUI 2.0 – Archiwizacja nagrań na nośnik zewnętrzny

W celu wykonania archiwizacji nagrań na pendraive po zalogowaniu do rejestratora przechodzimy do zakładki odtwarzanie. Po przejściu do zakładki odtwarzanie po lewej stronie definiujemy typ zdarzenia, który chcemy wyszukać oraz kanał z którego chcemy zarchiwizować nagranie. Następnie z kalendarza wyznaczamy dzień oraz przedział czasowy operację potwierdzamy klikając przycisk szukaj. W celu dokaniania archiwizacji należy kliknać […]

Read More

Kenik Interfejs WWW – Zmina rodzielczości na rejestratorze

W celu zmiany rozdzielczości na rejestratorze wyszukaj urządzenie przez oprogramowanie Device Menager następnie w przeglądarce wprowadź adres IP rejestratora po zalogowaniu do urządzenia przejdź do zakładki ustawień. ↓ Po przejściu do ustawień przejdź do opcji “Ustawienia wyświetlania”. ↓ W docelowej zakładce zmieniamy rozdzielczość, w której rejestrator ma pracować. 00

Read More

Kenik Interfejs WWW – Uruchomienie funkcji SmartLight po detekcji ruchu w kamerze

W celu konfiguracji funkcji SmartLight zaloguj się na kamerę, przejdź do zakładki ustawienia. ↓ Przejdź do zakładki zdarzenia. ↓ Zaznacz obszar, w którym kamera ma realizować detekcję oraz włącz samą detekcję wraz z filtrem człowiek, który niweluje wykrywanie innych obiektów lub zwierząt. Po operacji zapisz ustawienia. ↓ Przejdź do zakładki akcja oraz uruchom funkcję Smart […]

Read More

Kenik/Easycam Interfejs WWW – Zapisywanie na Google Drive i Dropbox

Po odpaleniu strony „Kenik” Należy wejść W (Ustawienia -> Pamięć -> Zarządzanie dyskiem -> Zapis w chmurze). By myśleć o dalszej konfiguracji wirtualnego dysku, należy odznaczyć opcję „Włącz”, będącą w pierwszym zestawie opcji W następnej opcji wybieramy pomiędzy zapisem w dysku Google lub Dropbox. Następnie ukazuje się stan połączenia. Po nim mamy opcję „Operacja” gdzie, […]

Read More

Kenik/Easycam uCloud Pro – Dodawanie urządzenia do aplikacji mobilnej (P2P)

Po uruchomieniu aplikacji klikamy symbol trzech kresek w lewym górnym rogu. Następnie w menu, które wysunęło nam się z lewej strony, klikamy “Urządzenia” Następnie w prawym górnym rogu klikamy symbol plusa. Wybieramy opcję “Skanuj QR” Uruchomi nam się aparat, skanujemy kod QR znajdujący się na naklejce pod spodem urządzenia. Pojawi nam się okienko z wczytanym […]

Read More

Kenik/Easycam uCloud Pro – Udostępnianie urządzenia

Aby udostępnić nasza urządzenie innym użytkownikom, należy kliknąć ikonę Menu w lewym górnym rogu aplikacji. W menu z lewej strony ekranu wybieramy “Urządzenia” Naszym oczom ukaże się lista dodanych do aplikacji urządzeń. Przy urządzeniu, które chcemy udostępnić innemu użytkownikowi klikamy ikonę W polu wyszukiwania wpisujemy adres e-mail użytkownika, któremu chcemy udostępnić urządzenie. Klikamy na ikonę lupy, […]

Read More

Kenik/Easycam uCloud Cam – Powiadomienia

W celu uruchomienia powiadomień klikamy trzy belki w prawym górnym rogu aplikacji. ↓ Z menu wybieramy “Alarm”. ↓ Następnie klikamy zębatkę w prawym dolnym rogu. ↓ Teraz z listy wybieramy nasze urządzenie. ↓ Wybieramy kamerę, z której mają przychodzić powiadomienia. ↓ Przełączamy przełącznik przy wpisie “Push” oraz wybieramy akcje, na podstawie której mają przychodzić powiadomienia […]

Read More

Kenik/Easycam uCloud Cam – Konfiguracja aplikacji mobilnej (P2P)

Aby uzyskać dostęp do obrazu z kamery oraz nagrań z urządzenia mobilnego należy zainstalować odpowiednią aplikację. W zależności od posiadanego urządzenia pobieramy odpowiednią wersję programu “uCloud Cam” z platform mobilnych Google Play, App store. Istnieje również możliwość pobrania programu za pomocą QR kodu: Android iPhone ↓ Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji poprosi nas ona o zarejestrowanie […]

Read More

Kenik/Easycam – Konfiguracja konta e-mail

Rejestrator posiada funkcje informowania nas o zaistniałym w systemie alarmie na wskazany przez nas adres e-mail. Przeprowadzimy przykładową konfigurację konta mailowego na przykładzie operatora poczty O2. W zależności od używanego przez nas operatora poczty konfiguracja może nieznacznie się różnić w zakresie podawanych numerów portów oraz adresów serwera poczty. W celu uzyskania szczegółowych informacji potrzebnych do […]

Read More

Kenik/Easycam Menu rejestratora – Kontrola UTC

Rejestrator umożliwia nam bezpośrednią kontrolę menu kamer, dzięki czemu możemy konfigurować je w pełni zdalnie. Aby uruchomić UTC w głównym podglądzie widoku z kamer, klikamy prawym przyciskiem myszy na kanale kamery, której menu chcemy wywołać, a następnie wybieramy pozycję “Kontrola UTC”. ↓ W przypadku, jeśli nasza kamera obsługuje opcje zoomu oraz regulacji ostrości automatycznej możemy […]

Read More

Kenik/Easycam Menu rejestratora – Archiwizacja nagrań na pamięć zewnętrzną

Rejestrator umożliwia szybkie skopiowanie fragmentów nagranego materiału na nośnik zewnętrzny np. pendrive. W celu archiwizacji materiału w pierwszej kolejności podpinamy nasz pendrive do wolnego portu USB w naszym rejestratorze. W głównym widoku podglądu rejestratora klikamy prawym przyciskiem myszy i z rozwiniętej listy wybieramy pozycję “Menu główne”. ↓ Rejestrator poprosi nas o podanie loginu oraz hasła. […]

Read More

Kenik/Easycam Menu rejestratora – Odtwarzanie nagrań

W celu odtworzenia zapisanego materiału z poziomu menu rejestratora klikamy prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu ekranu. Z rozwiniętej listy wybieramy polecenie “Odtwarzanie nagrań”. ↓ Rejestrator poprosi nas o zalogowanie się do systemu. Podajemy login oraz hasło i wciskamy “Ok”. ↓ Po zalogowaniu przejdziemy do trybu odtwarzania nagrań. ↓ Aby odtworzyć nagranie z “listy(1)” po […]

Read More

Kenik/Easycam Interfejs WWW – Archiwizacja nagrań

Rejestrator umożliwia nam pobranie nagranego materiału poprzez interfejs WWW bezpośrednio na dysk komputera, z którego się łączymy. W celu pobrania nagrań z naszego rejestratora należy przy użyciu przeglądarki internetowej Internet Explorer zalogować się do jego menu. W menu urządzenia klikamy zakładkę “Playback”. ↓ Po kliknięciu “Playback” rejestrator uruchomi wbudowany odtwarzacz nagrań. Klikamy przycisk “Switch”. ↓ […]

Read More

Kenik/Easycam Interfejs WWW – Odtwarzanie nagrań

W celu odtworzenia nagrań z naszego rejestratora należy przy użyciu przeglądarki internetowej Internet Explorer zalogować się do jego menu. W menu urządzenia klikamy zakładkę “Playback”. ↓ Po kliknięciu “Playback” rejestrator uruchomi wbudowany odtwarzacz nagrań. Aby odtworzyć nagranie w “oknie(1)” wybieramy kanał, z którego chcemy obejrzeć materiał, a następnie z “okna(2)” date nagrania. Uruchamiamy odtwarzanie, wciskając […]

Read More

Kenik/Easycam Interfejs WWW – Dostęp do urządzenia poprzez stronę chmury

Uruchamiamy przeglądarkę “Internet Exlorer” w pasek adresu wpisujemy “http://kenikp2p.eu” klikamy “Pobierz” wybieramy region “Europa”. Po pobraniu wtyczki i zainstalowaniu należy uruchomić ponownie przeglądarkę i kliknąć “Zezwalaj”. Teraz można przystąpić do zalogowania się na konto kenikp2p.eu. ↓ Jeśli nie mamy założonego konta w kenikp2p.eu klikamy “Zarejestruj”. ↓ Uzupełniamy pola “Nazwa użytkownika” podajemy nazwę użytkownika, “Hasło” wpisujemy […]

Read More

Kenik/Easycam Interfejs WWW – Dostęp do urządzenia

W celu dostępu do menu rejestratora używamy przeglądarki Internet Explorer. W pasku adresu przeglądarki podajemy adres IP naszego rejestratora, a następnie wciskamy enter. Podczas pierwszej próby dostępu do menu otrzymamy “komunikat(1)” wciskamy “OK”. Następnie musimy wyrazić zgodę na uruchomienie dodatku “WebClient.ocx” wciskając przycisk “Zezwalaj(2)”. ↓ Po uruchomieniu dodatku w oknie przeglądarki ukaże się okno logowania […]

Read More

Kenik/Easycam uCMS – Dodawanie rejestratora do programu przez Chmurę (P2P)

Rejestrator umożliwia połączenie przy użyciu chmury. Dzięki funkcji chmury nie musimy posiadać stałego adresu IP połączenie z naszym rejestratorem realizowane, jest poprzez specjalny serwer. Aby zrealizować taki rodzaj połączenia, musimy w odpowiedni sposób dodać nasz rejestrator do listy urządzeń w programie uCMS. W głównym oknie programu klikamy pozycje “Zarządzanie urządzeniem”. ↓ Aby dodać nasze urządzenie […]

Read More

Kenik/Easycam uCMS – Dodawanie rejestratora do programu w sieci lokalnej (LAN)

Oprogramowaniem, za pomocą którego możemy uzyskać dostęp do podglądu z naszych kamer oraz szeregu opcji konfiguracyjnych naszego rejestratora jest uCMS. Program uCms pobieramy z podanego odnośnika: uCMS. Uruchamiamy instalator, klikając prawym przyciskiem myszy i wybieramy “Uruchom jako administrator”. ↓ Klikamy przycisk “Next” . Następnie przyciskamy “Next” . Po czym wciskamy “Next”. Na samym końcu klikamy […]

Read More

Kenik/Easycam Device Manager – Wyszukiwanie rejestratora w sieci lokalnej (LAN)

Rejestrator należy podłączyć do zasilania oraz kablem sieciowym do naszego routera lub karty sieciowej. W celu ustalenia adresu IP, pod jakim znajduje się rejestrator, użyjemy aplikacji “DeviceManager” Po pobraniu pliku należy go rozpakować do wybranego przez nas folderu. Uruchamiamy aplikację z uprawnieniami administratora w tym celu, klikamy prawym przyciskiem myszy na ikonie “DeviceManager” i wybieramy […]

Read More

Kenik/Easycam – Wartości domyślne

Login: admin Hasło: pozostawiamy puste pole DHCP: Wyłączone Adres IP: 192.168.1.9 Adres HTTP: http://192.168.1.9 Kanał 0 RTSP: rtsp://admin:admin@192.168.1.9:554/mode=real&idc=0&ids=1 Strumień główny RTSP: rtsp://admin:admin@192.168.1.9:554/mode=real&idc=1&ids=1 Strumień pomocniczy RTSP: rtsp://admin:admin@192.168.1.9:554/mode=real&idc=1&ids=2 Strumień mobilny RTSP: rtsp://admin:admin@192.168.1.9:554/mode=real&idc=1&ids=3 Media Port: 34567 Port mobilny: 5801 Port oauth2: 8443 Port HTTP: 80 Port RTSP: 554 Rozdzielczość: 1024×768 Aplikacja mobilna / Web Chmura umxxxxxx uCloud CAM […]

Read More