Po zalogowaniu się do rejestratora przejdź do zakładki sieć

Następnie kliknij zakładkę P2P oraz przycisk “Odłącz konto”

Wybierz konto z listy, które chcesz odłączyć

Kliknij “Odłącz konto” oraz potwierdź operacje

Konto zostało odłączone od konta