W celu konfiguracji funkcji SmartLight zaloguj się na kamerę, przejdź do zakładki ustawienia.

Przejdź do zakładki zdarzenia.

Zaznacz obszar, w którym kamera ma realizować detekcję oraz włącz samą detekcję wraz z filtrem człowiek, który niweluje wykrywanie innych obiektów lub zwierząt. Po operacji zapisz ustawienia.

Przejdź do zakładki akcja oraz uruchom funkcję Smart Light. Po operacji zapisz ustawienia.

W wyżej wymienionej opcji można określić długość świecenia diody po wykrytym zdarzeniu w detekcji ruchu. Po operacji zapisz ustawienia.