1. Podłączamy router do zasilania pod złącze power.

2. Podłączamy kabel Ethernetowy z modemu do routera pod port “WAN”.

3. Podłączamy Kabel Ethernetowy do routera pod port “LAN” następnie do komputera.

4. Otwieramy przeglądarkę i wpisujemy w pasku adresu “http://tplinkwifi.net”.

5. Wpisujemy nazwę użytkownika admin oraz hasło admin następnie klikamy “Login”.

6. Z następującej listy wybieramy “Wireless Router” i przyciskamy “Next”.

7. Z dostępnej lisy wybieramy typ połączenia zależny od naszego dostawcy internetowego następnie, klikamy “Next”.

8. Zostaniemy zapytani, czy mamy sklonować adres “MAC” wybieramy według dostawcy naszego internetu, po czym klikamy “Next”.

9. Przełączamy “Wireless Radio” na “Enable”. Obok wpisu w pustym polu “Wrirless Network Name:” zamieniamy nazwę, jaką będzie emitował nasz router. Przełączamy “Wireless Security” z “Disable Security” na “WPA-PSK/WPA2-PSK”, przy wpisie “Wireless Password:” podajemy hasło do naszej sieci, które będziemy podawać, podczas dodawania kolejnych urządzeń do naszego routera. Następnie klikamy “Next”

10. Następnie zatwierdzamy nasze ustawienia przyciskiem “Finish”

Pozostałe wpisy