1. Wchodzimy w zakładkę “Forwarding”->”UPnP” Sprawdzamy, czy przy wpisie “Current UPnP Status:” jest przełączone na “Enabled”. Jeśli nie to przełączamy.

2. W celu przekierowana portów przechodzimy do zakładki “Forwarding”->”Virtual Servers” i klikamy “Add New…”

3. Wpisujemy port lokalny, który chcemy przekierować w polu “Internal Port”. Następnie przy wpisie “Service Port” wpisujemy port na, który ma być przekierowanie ruchu. W polu “IP Address” wpisujemy adres, z którego chcemy przekierować porty. W zakładce “Protocol” wybieramy z rozwijanej listy protokół TCP/UDP ewentualnie oba. Akceptujemy nasze ustawienia, klikając “Save”

Pozostałe wpisy