1. Wchodzimy w zakładkę “Forwarding” następnie przechodzimy do zakładki “UPnP”. Sprawdzamy, czy obok wpisu “Curent UPnP Statuts:” jest przełączone na “Enable”. Jeśli nie to włączamy funkcję, zaznaczając następnie, klikamy “Save”

2. Aby przekierować porty, przechodzimy do zakładki “Forwarding”->”Virtual Servers” i klikamy “Add New”.

3. Wpisujemy port lokalny, który chcemy przekierować w polu “Internal Port”. Obok wpisu “Service Port” wpisujemy port na, który ma być przekierowanie ruchu. W polu “IP Address” wpisujemy adres, z którego chcemy przekierować porty. W zakładce “Protocol” wybieramy z rozwijanej listy protokół TCP/UDP ewentualnie oba zaznaczamy, przy wpisie “Statut” na “Enable” i akceptujemy nasze ustawienia, klikając “Save”

Pozostałe wpisy