FAAC 740/741e – Programowania pilotów

Wczytywanie pilota jako master Napęd podpięty do zasilania, radioodbiornik (płytka ok.5x5cm) wpięty w gniazdo 5­ pinowe centrali Wczytanie pilota jako MASTER (od tego pilota będzie można kopiować kolejne) 1. Wciśnij jednocześnie przez ok.2s na pilocie przyciski P1 i P2, po czym puść (dioda pilota pulsuje 10s) 2. W ciągu 10s wciśnij jednocześnie (przez ok.2s) przycisk […]

Read More

FAAC – Programowania pilotów

Dla modeli: Typ dekodowania SLH (Self Learning Hopping code) jest systemem sterowania radiowego, który wykorzystuje technologię kodu dynamicznie zmiennego z szyfrowaną transmisją oraz funkcja samo uczenia. Przy każdej transmisji kod wysyłany przez nadajnik zmienia się według algorytmu, zsynchronizowanego z danymi oczekiwanymi przez odbiornik. Algorytm analizuje dane i uwierzytelnia sygnał tylko nadajników, które zostały zapisane w […]

Read More