Aby, zmienić SSID klikamy “Settings” -> “Wireless” -> “Connect to Network” zmieniamy nazwę w polu “Host 2.4 GHz SSID” jeśli chcemy zmienić nazwę sieci nadającej w 2,4 GHz. Jeśli chcemy zmienić nazwę sieci 5 GHz, zmieniamy ją przy wpisie “Host 5 GHz SSID” zatwierdzamy zmiany, przyciskając “Save”

Pozostałe wpisy