Login:admin
Hasło:pozostawiamy puste pole
DHCP:Wyłączone
Adres IP:192.168.1.9
Adres HTTP:http://192.168.1.9
Kanał 0 RTSP:rtsp://admin:admin@192.168.1.9:554/mode=real&idc=0&ids=1
Strumień główny RTSP:rtsp://admin:admin@192.168.1.9:554/mode=real&idc=1&ids=1
Strumień pomocniczy RTSP:rtsp://admin:admin@192.168.1.9:554/mode=real&idc=1&ids=2
Strumień mobilny RTSP:rtsp://admin:admin@192.168.1.9:554/mode=real&idc=1&ids=3
Media Port:34567
Port mobilny:5801
Port oauth2:8443
Port HTTP:80
Port RTSP:554
Rozdzielczość:1024×768
Aplikacja mobilna / Web
Chmura umxxxxxxuCloud CAM / http://kenikp2p.eu/
Chmura tdkxxxxxuCloud Pro / http://www.kenikp2p.com/#/
Limit urządzeń w aplikacjiBrak
Limit udostępnionych urządzeń100