Uruchom aplikację i urządzenie, kliknij kolejno: ikonę  > nazwę kamery > “Hasło urządzenia”, następnie wprowadź stare hasło i 2x nowe, oraz zatwierdź symbolem dyskietki (prawy górny róg ekranu aplikacji)