Po podłączeniu urządzenia do zasilania otrzymamy powyższy widok w celu przejścia do ustawień, należy wywołać panel zarządzania.

Aby wywołać panel administratora, klikamy powyższy przycisk na kontrolerze.

Wprowadzamy hasło do kontrolera, domyślne hasło to “88888888” następnie akceptujemy wprowadzone hasło przyciskiem wywołującym panel administratora.

Po wywołaniu menu przechodzimy za pomocą przycisków ze strzałkami (góra, dół) do pozycji “Info” i zatwierdzamy przyciskiem zatwierdzającym, którym wywołujemy menu administratora.

Przechodzimy do pozycji “Local Info” i zatwierdzamy wybór przyciskiem.

Sprawdzamy adresację urządzenia w tym przypadku adres IP kontrolera, jest na domyślnym adresie IP 192.168.0.2 w przypadku gdy sieć lokalna pracuję w innej puli adresowej niż 192.168.0.xxx/24 należy zmienić adres IP urządzenia na odpowiedni.

Wracamy do głównego menu za pomocą powyższego przycisku.

Aby, zmienić adres IP urządzenia przechodzimy do zakładki “Settings

Następnie wybieramy “Communication Setup

Przechodzimy do “IP Setup

Nadajemy adres IP urządzenia w tym przypadku podsieć, na której ma pracować kontroler to 192.168.1.xxx z maską podsieci 255.255.255.0 oraz bramą domyślną na adresacji 192.168.1.1 Zatwierdzamy ustawienia po wprowadzeniu zmian.

W przypadku gdy nie znamy adresacji sieciowej, do której podłączone jest urządzenie, można zapoznać się z poniższymi artykułami, w których wytłumaczone jest zagadnienie, w jaki sposób zidentyfikować adresację sieciową w sieci lokalnej oraz adres IP routera.

W kolejnym kroku potwierdzamy, że chcemy uruchomić urządzenie ponownie. Kiedy zmieniana jest adresacja TCP/IP urządzenia wymagane jest jego ponowne uruchomienie

Jeśli konfiguracja przebiegła w prawidłowy sposób należy sprawdzić jeszcze, czy komunikacja między komputerem a kontrolerem odbywa się poprawnie. W tym celu klikamy prawy przycisk myszy na okonie Windowsa (Windows 10) i wybieramy z rozwijanej listy “Uruchom”.

Wyświetli nam się okienko, jak widać powyżej, w tym oknie wpisujemy komendę “cmd”

Po wpisaniu polecenia uruchomi się powyższe okno

Wprowadzamy komendę ping i podajemy adres IP kontrolera, który został wprowadzony w poprzednich krokach oraz po adresie wpisujemy przełącznik “-t” który pozwala wysyłać więcej niż 5 pakietów do urządzenia.

Jeśli komunikacja między kontrolerem a komputerem przebiega w prawidłowy sposób, powinien pojawić się rezultat wynikowy polecenia taki jak w powyższym zrzucie. Jeśli otrzymamy komunikat “Reply from 192.1681.2: Destination host unreachable” informacja ta oznacza, że nie mamy prawidłowej komunikacji z urządzeniem.