Dahua – Dodanie urządzenia do aplikacji SmartPSS Lite

Pobieramy oprogramowanie ToolBox, z linku dostępnego poniżej, w narzędziu pobiereamy aplikację SmartPSS Lite. Po instalacji i uruchomieniu oprogramowania SmartPSS Lite przechodzimy do Menadżera urządzeń. Aplikacja SmartPSS Lite nie rozpozna kontrolerów poprzez Auto wyszukiwanie, więc należy dodać urządzenie ręcznie, w tym celu kakamy “Dodaj“. Przed dodaniem do aplikacji Smart PSS Lite należy nadać odpowiednią adresację urządzenia, […]

Read More

Dahua – Zmiana adresu IP z pozycji aplikacji ACS Config

Pobieramy aplikację ACS Config, która jest dostępna w linku poniżej po instalacji, uruchamiamy aplikację, po podłączeniu urządzenia do sieci oraz uruchomieniu aplikacji wyświetli się lista urządzeń dostępnych w sieci. W aplikacji klikamy przycisk “Search Setting” wprowadzamy dane logowania do urządzenia domyślne dane logowania to Username: admin password: 123456 Klikamy ikonę ołówka, następnie edytujemy adresację sieciową […]

Read More

Dahua – Zmiana adresu IP z pozycji urządzenia

Po podłączeniu urządzenia do zasilania otrzymamy powyższy widok w celu przejścia do ustawień, należy wywołać panel zarządzania. Aby wywołać panel administratora, klikamy powyższy przycisk na kontrolerze. Wprowadzamy hasło do kontrolera, domyślne hasło to “88888888” następnie akceptujemy wprowadzone hasło przyciskiem wywołującym panel administratora. Po wywołaniu menu przechodzimy za pomocą przycisków ze strzałkami (góra, dół) do pozycji […]

Read More