BFT – technologie w automatyce (D-Track, Eelink, U-Link)

Rolling Code Technologia zapewniająca bezpieczną transmisję danych. Nadajniki BFT korzystają z systemu kodowania Rolling Code (kod zmienny), zarządzającego w całkowicie bezpieczny sposób sterowaniem i uniemożliwiającego jakąkolwiek ingerencję z zewnątrz. Naciśniecie przycisku nadajnika, wysyła do centrali sterującej każdorazowo inny kod, który możne zostać zidentyfikowany jedynie przez nadajnik i zaakceptowany jeden raz. ee link Ee link – […]

Read More