Możesz włączyć powiadomienia o alarmach w ustawienia urządzenia, aby umożliwić klientowi mobilnemu otrzymywanie powiadomień o alarmach, w przypadku wyzwolenia alarmów na urządzeniu. Możesz również ustawić harmonogram powiadomień, aby zdefiniować okres, w którym będą przychodzić powiadomienia o alarmach. W przypadku alarmów wyzwolonych poza okresem, aplikacja mobilna zignoruje powiadomienia o tych alarmach.

Wejdź na stronę Ustawienia.

 • Opcja 1:
  Na stronie Hik-Connect, jeśli jesteś w trybie listy, przesuń nazwę urządzenia w lewo i dotknij 
 • Opcja 2:
  Na stronie Hik-Connect, jeśli jesteś w trybie miniatur, stuknij nazwę urządzenia lub stuknij
 • Opcja 3:
  Wejdź na stronę podglądu na żywo. Dotknij i dotknij Ustawienia.

Stuknij “Alarm Notification“, aby przejść do strony Powiadomienie o alarmie.

Stuknij ikonę , aby włączyć/wyłączyć Powiadomienie o alarmie.

(Opcjonalnie) Ustaw harmonogram powiadomień.

Stuknij ikonę po prawej stronie Harmonogramu powiadomień, aby włączyć Harmonogram powiadomień.

Stuknij “Notification Schedule“, aby przejść do strony Harmonogram powiadomień.

Kliknij “Set a time schedule“.

Wybierz czas rozpoczęcia i czas zakończenia.

(Opcjonalnie) Dotknij “Repeat” i wybierz dzień, który chcesz powtórzyć.

Dotknij ikony ⁣, aby potwierdzić ustawienia.

(Opcjonalnie) Po ustawieniu harmonogramu powiadomień wykonaj następujące operacje.

 • Dotknij i przytrzymaj harmonogram, a następnie dotknij Delete“, aby usunąć harmonogram.
 • Możesz dotknąć szablonu, aby edytować szablon powiadomienia.

(Opcjonalnie) Na stronie Powiadomienia o alarmie dotknij opcji “Notification Sound Mode“, aby ustawić tryb dźwięku