Należy numerować monitory jak osobne lokale np. 9901#0, 9902#0, 9903#0. Pierwszy monitor należy przypisać do przycisku na VTO. Monitory 2 i 3 muszą mieć wprowadzone dane VTO jako serwera SIP i stacji VTO. Na VTO, na liście monitorów należy wprowadzić wszystkie 3 numery.