Zainstaluj oprogramowanie Romobongo, które umożliwi edycję bazy danych

Uruchom oprogramowanie Rombongo oraz utwórz połączenie z bazą danych kontrolera. Tak jak pokazano na zrzucie ekranu. Gdzie adres to “localhost”, a port “27117”.

Po nawiązaniu połączenia z bazą danych rozwiń ją, aby zobaczyć listę wszystkich tabel.

Zainstaluj oprogramowanie Quickhash, aby wygenerować nowe zaszyfrowane hasło do kontrolera UniFi.
Po wygenerowaniu nowego hasła w postaci zaszyfrowanej skopiuj je i zastąp pole hasła “x_shadow” w tabeli admin. Po nadpisaniu w tabeli admin spróbuj zalogować się nowo ustalonym hasłem do kontrolera UniFi.