1. PoE injector zasilamy z gniazdka.

2. Do portu POE injectora wpinamy przewód rj45 następnie podłączamy do urządzenia NanoStation w gniazdo LAN.

3. Pod port LAN injectora podpinamy drugi przewód rj45 i łączymy z naszym komputerem.

4. W systemie Windows wchodzimy w Panel Sterowania->Sieci i Internet->Połączenia sieciowe

5. Następnie na “Połączenie lokalne” klikamy prawym przyciskiem myszki z menu kontekstowego, wybieramy “właściwości”.

6. Z listy dostępnych składników wybieramy “Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4)” następnie klikamy “właściwości”.

7. Zaznaczamy “Użyj następującego adresu IP” oraz “Użyj następujących adresów DNS”. Wypełniamy puste pola tak jak, podano na rysunku.

8. Otwieramy przeglądarkę w pasek adresu, wpisujemy “https://192.168.1.20”

9. Klikamy “zaawansowane->dodaj wyjątek…”

10. Wyskoczy następujące okno, klikamy “Potwierdź wyjątek bezpieczeństwa”.

11. Po udanej konfiguracji systemu i naszej przeglądarki możemy przejść do skonfigurowania urządzenia. Przy wpisie “nazwa użytkownika” wpisujemy “ubnt” oraz przy wpisie “hasło” wpisujemy “ubnt” wybieramy kraj, oraz język następnie akceptujemy regulamin i wciskamy przycisk “Zaloguj się”

12. Logujemy się do naszego urządzenia nazwa użytkownika “ubnt” oraz hasło “ubnt”

13. Przechodzimy do zakładki “Wireless” przy wpisie “Tryb bezprzewodowy” klikamy na strzałkę z rozwijającej się listy, wybieramy “Punkt Dostępu”.

14. Przy wpisie “SSID” w puste pole wpisujemy nazwę naszej sieci. Następnie przechodzimy do “Bezpieczeństwa sieci bezprzewodowej” zmieniamy wartość z “brak” na “WPA2-ASE”. Wprowadzamy hasło przy wpisie “Wstępnie udostępniony klucz WPA” w pustym polu.

15. Klikamy w prawym dolnym rogu przycisk “zmień”.

16. Zmieniamy hasło do strony konfiguracyjnej naszego urządzenia przy wpisie “Current Password” wpisujemy “ubnt”. Następnie przy wpisie “New Password” wpisujemy nowe hasło w “Verify New Password” przepisujemy nasze hasło. Klikamy przycisk “zmień”.

17. Przechodzimy do zakładki “Network” przy wpisie Adres IP zmieniamy wartość np. na “192.168.1.19”

18. Klikamy w prawym dolnym rogu przycisk “zmień”.

19. Klikamy “Zastosuj” w prawym górnym rogu. Odpinamy urządzenie od komputera, podłączamy drugie urządzenie w ten sam sposób co pierwsze.

20. Po podłączeniu drugiego urządzenia wpisujemy w pasku adresu przeglądarki “192.168.1.20”. Dodajemy do wyjątków.

21. Wpisujemy nazwę użytkownika “ubnt” i hasło “ubnt”

22. Przechodzimy do zakładki “Wireless” w Trybie bezprzewodowym zostawiamy “Stacja”. Klikamy przycisk “Wybierz..”

23. Wyskoczy okienko z listy sieci, wybieramy nasze urządzenie. Zaznaczamy i klikamy “wybierz”.

24. Przy wpisie “Wstępnie udostępniony klucz WPA” w pustym polu wpisujemy hasło następnie w prawym dolnym rogu, klikamy “zmień”.

25. Zmieniamy hasło do strony konfiguracyjnej naszego urządzenia w pole “Current Password” wpisujemy “ubnt”. Następnie w polu “New Password” wpisujemy nowe hasło w “Verify New Password” przepisujemy nasze hasło. Klikamy przycisk “zmień”.

26. Klikamy “zastosuj”.