1. Wchodzimy w zakładkę “Forwarding” następnie przechodzimy do zakładki “UPnP”. Sprawdzamy, czy przy wpisie “Curent UPnP Statuts:” jest przełączone na “Enable”. Jeśli nie to włączamy opcje, następnie klikamy “Save”

2. W celu przekierowana portów przechodzimy do zakładki “Forwarding”. Następnie klikamy “Virtual Servers” klikamy “Add New”

3. Wpisujemy port lokalny, który chcemy przekierować w polu “Internal Port”. Następnie przy wpisie “Service Port” wpisujemy port na, który ma być przekierowanie ruchu. W polu “IP Address” wpisujemy adres, z którego chcemy przekierować porty. W zakładce “Protocol” wybieramy z rozwijanej listy protokół TCP/UDP ewentualnie oba zaznaczamy, przy wpisie “Statut” na “Enable” i akceptujemy nasze ustawienia, klikając “Save”

Pozostałe wpisy