Przechodzimy do zakładki “Advaanced“->”Forwarding“->”UPnP” sprawdzamy, czy przy wpisie “Current UPnP Status:” jest przełączone na “Enable”, jeśli nie to przełączamy.

W zakładce “Advanced“->”Forwarding“->”Virtual Servers” należy kliknąć “Add new…”

Przy wpisie, “Internal Port” wpisujemy port, z którego ma być przekierowany ruch. Następnie przy wpisie “Service Port” wpisujemy port na, który ma być przekierowanie ruchu. W polu “IP Address” wpisujemy adres, z którego chcemy przekierować porty. W zakładce “Protocol” wybieramy z rozwijanej listy protokół TCP/UDP ewentualnie oba. Akceptujemy nasze ustawienia, klikając “Save”

Pozostałe wpisy