Przechodzimy do zakładki “Advaanced“->”Forwarding“->”UPnP” i przełączamy, przy wpisie “Current UPnP Status:” na Disable

W zakładce “Advanced“->”Forwarding“->”DMZ” w polu “DMZ Host IP Address” wpisujemy adres IP naszego urządzenia. Zapisujemy przyciskiem “Save” i od teraz mamy dostęp do niego z innej sieci.

Są dwa typy adresów publicznych adres stały i zmienny. Jeśli posiadamy zmienny adres IP trzeba jeszcze skonfigurować usługę DDNS. W przypadku stałego adresu nie musimy już nic więcej konfigurować.

Pozostałe wpisy