Uruchom aplikacje TP-Link Tapo, a następnie wybierz kamerę, dla której chcesz
skonfigurować wykrywanie ruchu i alerty

Przejdź do ustawień w [zębatka] w prawym górnym rogu, a następnie wybierz zakładkę
“Karta micro SD”

Przejdź do ustawień w [zębatka] w prawym górnym rogu, a następnie wybierz zakładkę
“Wykrywanie i alerty”