Aby uzyskać dostęp do obrazu z kamery oraz nagrań z urządzenia należy zainstalować aplikacje TP-Link Tapo ze Sklep Play lub Apple Store.

Uruchamiamy aplikację mobilną, a następnie wybieramy opcję “Dotknij +, aby dodać urządzenia”

Wybieramy model kamery

Podłącz kamerę do zasilania i odczekaj 30 sekund, aż dioda na kamerze zacznie migać
czerwonym i zielonym światłem, następnie kliknij “Dalej”

Zezwól na połączenie telefonu komórkowego z siecią kamery, a następnie połącz urządzenie
ze swoja domową siecią WiFi

Ustal preferowaną nazwę dla urządzenia

Aby umożliwić lokalne zapisywanie nagrań na urządzeniu, zamontuj kartę micro SD. Zalecane
jest korzystanie z karty klasy 10 lub wyższej, o pojemności wynoszącej od 8 do 128 GB

Kamera została poprawnie skonfigurowana