Uruchom aplikacje TP-Link Tapo, a następnie wybierz kamerę, dla której chcesz
sformatować kartę micro SD.

Przejdź do ustawień w [zębatka] w prawym górnym rogu, a następnie wybierz zakładkę
“Karta micro SD.

Wybierz opcję “Formatuj”