Po wypakowaniu wybieramy główny mesh. Najlepszym sposobem jest charakterystyczne oznaczenie głównego urządzenia.

Następnie podcinamy okablowanie, zasilacz do powera* a przewód LAN do portu “WAN/LAN”. W międzyczasie resetujemy urządzenie poprzez wciśnięcie przycisku “RET”. Przez 40 sekund.

Kabel internetowy podłączamy do rutera lub do innego miejsca dystrybuującego internet.

Po uruchomieniu aplikacji należy:

Wejść w “Sieci Wi-Fi”, znajdujemy tam sieć wygenerowaną przez urządzenie i łączymy się z nią. Hasło do owej sieci znajduje się pod każdym z urządzeń.

Po zalogowaniu się do sieci wracamy do aplikacji i czekamy chwile.

Następnie głównie klikamy ” Dalej” (parokrotnie), by przejść do ustawiania nazwy sieci.

(Poniżej znajduje się przykładowa nazwa i hasło)

Po kliknięciu “OK”

Sieć zostanie utworzona.

Łączymy się w tym momencie z nowo utworzoną siecią naszym hasłem i przechodzimy do aplikacji.

Tam mamy 4 okna do wyklinania tłumaczące nam, że urządzenie same się ze sobą połączą, jak nie resetować.

Następnie, że urządzenia muszą znajdować się w odległości 10 metrów od głównego mesh’a.

Fakt, że urządzenie elektryczne lepiej działa podłączone do prądu.

I na koniec to, co znaczą kolorki na mesh’ach.

Po przeklinaniu owych treści przechodzimy do interfejsu.

Aplikacja pokazuje ilość podłączonych urządzeń i w nowo skonfigurowanej sieci.