1. Wchodzimy w zakładkę “Powtarzanie połączenia bezprzewodowego” zaznaczamy opcję “Uniwersalny repeater” wyświetli nam się lista dostępnych sieci. Tylko do kanału 11

2. Z dostępnej listy wybieramy naszą sieć, jeśli jest chroniona hasłem, pojawi nam się wpis “Hasło WiFi” wprowadzamy hasło do naszej sieci.

3. Wyskoczy nam komunikat, aby uruchomić ponownie urządzenie, potwierdzamy przyciskiem “OK”

4. Czekamy aż, urządzenie się skonfiguruje i uruchomi ponownie, następnie łączymy się z naszą siecią.

Pozostałe wpisy