1. Wchodzimy w zakładkę “Advanced” następnie przechodzimy do zakładki “UPnP”. Sprawdzamy, czy “Enable UPnP” jest włączone. Jeśli nie to włączamy, następnie klikamy “Save”

2. Aby przekierować porty, przechodzimy do zakładki “Advanced”. Następnie klikamy “Port Forwarding” W polu “Start Port” wpisujemy port lokalny, który chcemy przekierować. W polu “End Port” wpisujemy port na, który ma być przekierowanie ruchu. W polu “Private IP” wpisujemy adres, z którego chcemy przekierować porty. W zakładce “Protocol” wybieramy z rozwijanej listy protokół TCP/UDP ewentualnie oba. Następnie zaznaczamy w tabelce “Enabled” i akceptujemy nasze ustawienia, klikając “Save”

Pozostałe wpisy