1. Aby skonfigurować usługę DDNS, należy wejść w zakładkę “Advanced” następnie w “DDNS Settings” klikamy odnośnik “Register Now”

2. Zostaniemy przekierowani na stronę a tam, przechodzimy przez cały proces rejestracji, Nazwa domeny będzie się składać z “host name” i wybranej z listy końcówki.

3. Zaznaczamy “Enabled DDNS” wpisujemy nazwę użytkownika w pole “User Name” podaną w rejestracji oraz hasło w pole “Password” następnie nazwę zarejestrowanej domeny w pole “Domain Name”, oraz przycisk “Save” w celu zapisania ustawień.

Pozostałe wpisy