Moduł montujemy w obudowie wraz z akumulatorem i transformatorem zasilającym. Wszystkie połączenia należy wykonać starannie i zgodnie z instrukcją.

Podłączenie czujek możemy wykonać w kilku konfiguracjach:

  • NO – styki przekaźnika normalnie otwarte
  • NC – styki przekaźnika normalnie zamknięte
  • EOL/NO – styki przekaźnika normalnie otwarte, a na końcu linii zastosowano rezystor parametryczny 2,2k Ω
  • EOL/NC – styki przekaźnika normalnie zamknięte, a na końcu linii zastosowano rezystor parametryczny 2,2k Ω

Przykładowy schemat podłączenia czujki:

Przykładowy schemat podłączenia sygnalizatora: