W zależności od zastosowanego rodzaju podłączenia czujki wybieramy odpowiadający jemu typ oraz typ reakcji w programie GPRS soft.

Wejścia przewodowe

Nazwa – indywidualna nazwa wejścia (do 16 znaków).

Typ – można zaprogramować następujące typy linii (wyboru można dokonać w menu rozwijanym, które zostanie wyświetlone po kliknięciu prawego klawisza myszki lub wpisując cyfrę odpowiadającą typowi linii):

 • 0. wyłączone – typ należy wybrać, jeżeli do wejścia nie jest podłączone żadne urządzenie
 • 1. NC – typ należy wybrać, jeżeli do wejścia podłączone jest urządzenie ze stykami normalnie zamkniętymi
 • 2. NO – typ należy wybrać, jeżeli do wejścia podłączone jest urządzenie ze stykami Normalnie otwartymi
 • 3. – w zależności od trybu pracy

Moduł komunikacyjny:

 • 3. analogowe – typ należy wybrać, jeżeli wejście ma obsługiwać sygnały analogowe

Moduł alarmowy:

 • 3. EOL 2k2 – typ należy wybrać, jeżeli na końcu linii zastosowano rezystor parametryczny 2,2 kΩ.

Typ reakcji – parametr dostępny dla trybu modułu alarmowego. Dla wejścia można wybrać jeden z następujących typów reakcji (wyboru można dokonać w menu rozwijanym, które zostanie wyświetlone po kliknięciu prawego klawisza myszki lub wpisując cyfrę odpowiadającą typowi reakcji):

 • 0. ZWYKŁA – wejście alarmowe natychmiastowe.
 • 1. 24 H – wejście alarmowe czuwające stale.
 • 2. ZAŁĄCZAJĄCA/WYŁĄCZAJĄCA CZUWANIE (PRZEŁĄCZNIK) – naruszenie wejścia załącza czuwanie, a koniec naruszenia wejścia wyłącza.
 • 3. ZAŁĄCZAJĄCA/WYŁĄCZAJĄCA CZUWANIE (PRZYCISK) – naruszenie wejścia załącza lub wyłącza czuwanie, zależnie od jego aktualnego stanu.
 • 4. OPÓŹNIONA – wejście alarmowe o opóźnionym działaniu. Naruszenie czuwającego wejścia uruchamia odliczanie czasu na wejście. Jeżeli czuwanie nie zostanie wyłączone, wejście wywoła alarm po zakończeniu odliczania czasu na wejście.
 • 5. ZAŁĄCZAJĄCA WYJŚCIE 1– naruszenie wejścia włączy wyjście 1, jeżeli wyjście to jest sterowalne.
 • 6. ZAŁĄCZAJĄCA WYJŚCIE 2 – naruszenie wejścia włączy wyjście 2, jeżeli wyjście to jest sterowalne.
 • 7. ZAŁĄCZAJĄCA WYJŚCIE 1 NA CZAS – naruszenie wejścia włączy wyjście 1 na zaprogramowany czas działania, jeżeli wyjście to jest sterowalne.
 • 8. ZAŁĄCZAJĄCA WYJŚCIE 2 NA CZAS – naruszenie wejścia włączy wyjście 2 na zaprogramowany czas działania, jeżeli wyjście to jest sterowalne.
 • 9. WYŁĄCZAJĄCA WYJŚCIE 1 – naruszenie wejścia wyłączy wyjście 1, jeżeli wyjście to jest sterowalne.
 • 10. WYŁĄCZAJĄCA WYJŚCIE 2 – naruszenie wejścia wyłączy wyjście 2, jeżeli wyjście to jest sterowalne.
 • 11. 24 H POŻAROWA – wejście alarmowe czuwające stale, dedykowane do obsługi czujek pożarowych.
 • 12. 24 H CICHA – wejście alarmowe czuwające stale, ale alarm z wejścia nie uruchamia głośnej sygnalizacji. Przeznaczone do obsługi np. czujki zalania