W celu dodania pilota przechodzimy do zakładki “Piloty”.

Zaznaczmy na liście pierwsze miejsce, na liście pilotów następnie klikamy przycisk “Nowy pilot”.

Pojawia się okienko dialogowe, postępujemy według wyświetlonej instrukcji.

Pilot zostaje wczytany, zatwierdzamy przyciskiem “OK”.

Pilot pojawi się na liście pilotów.

Z prawej strony mamy konfigurację przycisków, klikając prawym przyciskiem myszy, wyświetli się lista dostępnych reakcji, które możemy przypisać dla konkretnego przycisku. Konfigurujemy typy reakcji dla poszczególnych przycisków lub ich kombinacji i zapisujemy dane w centrali.