Rejestrator umożliwia szybkie skopiowanie fragmentów nagranego materiału na nośnik zewnętrzny np. pendrive. W celu archiwizacji materiału w pierwszej kolejności podpinamy nasz pendrive do wolnego portu USB w naszym rejestratorze. Z poziomu menu głównego rejestratora przechodzimy do opcji “Kopia zapasowa” w której na liście będzie widoczny nasz pendrive, upewniamy się, że urządzenie zostało prawidłowo wykryte i klikamy “Kopia zapasowa”. W nowym oknie wybieramy datę, z jakiej chcemy wyszukać nagrania, wybieramy format pliku i klikamy “Start” w celu rozpoczęcia zgrywania materiału.