Zainstaluj oprogramowanie EYE4 przez stronę producenta.

Po uruchomieniu programu zaloguj się danymi z aplikacji mobilnej.

Poczekaj na zalogowanie się kamery do aplikacji na komputerze.