Pobierz oprogramowanie NetInstall ze strony producenta
Dla system Windows
Dla systemu Windows (64bit)
Dla Linux (CLI)

Pobierz oprogramowanie dla swojego routera w zależności od architektury ze strony producenta

Aby zweryfikować architekturę swojego routera, uruchom oprogramowanie WinBox oraz przejdź do zakładki System -> Resources

Odłącz komputer od sieci Wi-Fi, Ethernet, LTE lub innego rodzaju połączeń.
Skonfiguruj adres statyczny IP dla swojego interfejsu Ethernet.

Wypakuj pliki oprogramowania NetInstall oraz uruchom oprogramowanie.

Zezwól w zaporze systemu Windows na następujące zmiany.

Skonfiguruj ustawienia Net Booting tak jak pokazano na zdjęciu poniżej

Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla Ethernet bezpośrednio (bez żadnych innych urządzeń pośrednich), podłącz kabel Ethernet do portu Etherboot urządzenia. Najczęściej urządzenia RouterBOARD mogą korzystać z Netinstall z pierwszego portu (Ether1) lub z portu oznaczonego „BOOT”.

Włącz urządzenie i przełącz je w tryb Etherboot.

Poczekaj, aż urządzenie pojawi się w Netinstall, wybierz je i naciśnij Przeglądaj…

Przejdź do folderu Pobrane (lub gdziekolwiek zapisałeś pakiet RouterOS) i naciśnij OK

Wybierz żądaną wersję RouterOS i naciśnij Instaluj

Poczekaj na zakończenie instalacji i naciśnij „Uruchom ponownie” (urządzenia bez konsoli szeregowej muszą zostać ponownie uruchomione ręcznie)