Login:admin
Hasło:pozostawiamy puste pole
DHCP:Włączone
Port TCP:34567
Port HTTP:80
Port ONVIF:8899
Port RTSP:554
Strumień główny RTSP:rtsp://adres_ip:554/user=admin_password=tlJwpbo6_channel=1_stream=0.sdp?real_stream
Rozdzielczość:1920×1080