Aby dodać urządzenie, poprzez chmurę klikamy w “Device Config”

Należy kliknąć “Manua Add”

Wybieramy typ logowania na “CloadID”, przy wpisie “CloudID” wprowadzamy numer chmury, przy wpisie “UserName” podajemy nazwę użytkownika i przy wpisie “Password” wprowadzamy hasło do kamery, po czym zatwierdzamy ustawienia przyciskiem “OK”