Uruchom aplikacje Tuya Smart

Kliknij przycisk “Dodaj urządzenie”

Wybierz urządzenie “Smart Doorbell” z zakładki “Aparat i blokada”

Zatwierdź opcję
“Make sure the indicator os flashing quickly or a prompt tone is heard”
Następnie kliknij przycisk “Next”

Wprowadź hasło do sieci WiFi 2.4GHz

Przybliż telefon do obiektywu kamery w celu zeskanowania QR kodu

Wprowadź hasło do sieci WiFi 2.4GHz

Urządzenie zostało dodane do aplikacji mobilnej.