Uruchamiamy przeglądarkę “Internet Explorer”, w pasek przeglądarki wpisujemy adres IP urządzenia, do którego chcemy uzyskać dostęp np. “192.168.1.140”

Przed zalogowaniem klikamy “Download” w celu pobrania wtyczki

Na dole strony pojawia się informacja “czy chcesz zainstalować wtyczkę” klikamy “uruchom” aby zainstalować wtyczkę.

Po instalacji wtyczki dostępny będzie podgląd z kamery przez przeglądarkę