Upewnij się, że funkcja programowania pilotów drogą radiową jest zablokowana.

2. Naciśnij jednocześnie 2 górne przyciski na pilocie, którym obecnie otwierasz bramę, po 1-2s, gdy zapali się dioda – puść.

3. Na tym samym pilocie wciśnij przycisk, którym obecnie otwierasz bramę po 1-2s – puść

4. Wciśnij jednocześnie 2 górne przyciski na pilocie, którego chcesz zaprogramować, po 1-2s, gdy zapali się dioda – puść.

5. Na tym samym pilocie wciśnij przycisk, którym chcesz otwierać bramę po 1-2s – puść.