Oprogramowaniem, za pomocą którego możemy uzyskać dostęp do podglądu z naszych kamer oraz szeregu opcji konfiguracyjnych naszego rejestratora jest uCMS. Program uCms pobieramy z podanego odnośnika: uCMS. Uruchamiamy instalator, klikając prawym przyciskiem myszy i wybieramy “Uruchom jako administrator”.

Klikamy przycisk “Next”

.

Następnie przyciskamy “Next”

.

Po czym wciskamy “Next”.

Na samym końcu klikamy przycisk “Finish”.

Na pulpicie zostanie utworzony nowy skrót o nazwie “uCMS” aby, bezproblemowo korzystać z programu konfigurujemy go, aby za każdym razem uruchamiał się z uprawnieniami administratora. W tym celu klikamy prawym przyciskiem myszy na nowo utworzonym skrócie i wybieramy pozycje właściwości.

Przechodzimy do zakładki “Zgodność(1)” zaznaczamy pole “Uruchom ten program jako administrator(2)” i zatwierdzamy nasz wybór “OK(3)”. Następnie uruchamiamy uCMS dwukrotnym kliknięciem.

Aplikacja spyta nas podanie loginu oraz hasła. Pole login domyślnie ustalone jest jako “admin” natomiast hasło pozostawiamy jako puste pole. Ustawienia te możemy później zmienić w konfiguracji programu. Klikamy przycisk “Zaloguj”.

Program przejdzie do głównego okna, w którym w celu dodania naszego urządzenia klikamy pozycje “Zarządzanie urządzeniem”.

Aby wyszukać urządzenie, klikamy przycisk “Szukaj”.

Po chwili w liście urządzeń powinniśmy ujrzeć adres IP naszego rejestratora. Zaznaczamy go następnie, klikamy na “Dodaj(2)”.

Adres naszego rejestratora znajdzie się na “liście dodanych urządzeń(1)”. Możemy przejść do podglądu obrazu z kamer, klikając pozycję “Panel sterowania(2)”.

Program powróci do wcześniejszego widoku- klikamy “Główny widok”.

W nowo otwartym oknie z listy urządzeń znajdującą się po lewej stronie dwukrotnie klikamy adres IP naszego rejestratora.

W zależności od ilości obsługiwanych przez nasz rejestrator kanałów zostanie rozwinięta lista odpowiadająca ich liczbie. Chcąc uzyskać podgląd z naszej kamery, klikamy dwukrotnie wybrany kanał.