Po uruchomieniu aplikacji klikamy symbol trzech kresek w lewym górnym rogu. Następnie w menu, które wysunęło nam się z lewej strony, klikamy “Urządzenia”

Następnie w prawym górnym rogu klikamy symbol plusa.

Wybieramy opcję “Skanuj QR”

Uruchomi nam się aparat, skanujemy kod QR znajdujący się na naklejce pod spodem urządzenia.

Pojawi nam się okienko z wczytanym ID Chmury. Teraz musimy nadać nazwę urządzenia, podać nazwę użytkownika i kod weryfikacyjny do rejestratora. Wprowadzone dane zatwierdzamy ikonką dyskietki w prawym górnym rogu. Kod weryfikacyjny można odczytać z pozycji rejestratora w zakładce P2P, znajduje się on zaraz za numerem chmury.