W celu odtworzenia zapisanego materiału z poziomu menu rejestratora klikamy prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu ekranu. Z rozwiniętej listy wybieramy polecenie “Odtwarzanie nagrań”.

Rejestrator poprosi nas o zalogowanie się do systemu. Podajemy login oraz hasło i wciskamy “Ok”.

Po zalogowaniu przejdziemy do trybu odtwarzania nagrań.

Aby odtworzyć nagranie z “listy(1)” po prawej stronie ekranu musimy najpierw wskazać kanał, który nas interesuje (numer kamery).

Następnie w “kalendarzu(2)” wskazujemy datę, z której ma zostać odtworzone nagranie i wciskamy przycisk “Play“.

Rejestrator rozpocznie odtwarzanie od najwcześniejszego dostępnego punktu czasowego z wybranego dnia. W celu łatwiejszej nawigacji w linii czasu nagrania możemy użyć przycisku “Rozciągnięcie linii czasu” dzięki któremu uzyskamy bardziej szczegółowy zakres przewijania.