Tu ważne jest to, żeby zgromadzić jak najwięcej informacji dotyczących tego, do czego będzie, służyć dany obiekt czy nagłaśniana przestrzeń. W jaki sposób jest użytkowane. Jakie treści będą przekazywane – komunikaty głosowe czy muzyka.

  • W przypadku nagłaśniania obiektów należy wskazać funkcję użytkową, czyli do czego będzie służyć i w jaki sposób ludzie będą go użytkować. Na przykład w restauracji klienci zazwyczaj siedzą, a w galerii handlowej zazwyczaj się przemieszczają. Co ważne nie funkcja ruchu jest tu najważniejsza a wysokość, na jakiej znajduje się ucho ludzkie w szczególności w odniesieniu do wysokości montażu głośnika.
  • W przypadku nagłaśniania otwartej przestrzeni należy wskazać sposób jej wykorzystania (np. czy jest to parking, czy plac składowania paletowego przy magazynie produkcyjnym). Dodatkowo pomocne może być określenie otoczenia nagłaśnianej przestrzeni (np. las, lotnisko, park miejski, parking, szkoła, rzeka, góry itd.)