Systemy są podobne, jeśli mowa o składzie elementów takiego systemu.

  • W klasycznych instalacjach analogowych mamy do czynienia z rejestratorem cyfrowym z dyskiem twardym, kablem koncentrycznym, kamerami analogowymi i zasilaczem.
  • W instalacjach z kamerami sieciowymi jest podobnie. Również rejestrator cyfrowy (dostosowany do kamer IP) z dyskiem twardym, kabel skrętka, kamery IP oraz zasilacz. Tutaj należy podłączyć kamery do sieci LAN lub do swicha rejestratora.