Jeśli na obrazie kamer analogowych uświadczymy problemy z artefaktami, z reguły są to fioletowe linie przechodzące przez cały obszar podglądu kamery. Należy sprawdzić poniższe punkty:

1. Nie prawidłowe napięcie z instalacji elektrycznej np. 200V w gniazdku elektrycznym.

2. Spadki napięcia w instalacji elektrycznej np. spada napięcie w obwodzie elektrycznym do 190V

3. Zastosowanie separatora galwanicznego.

4. Kamery mają wspólną masę, jeśli jest podłączona do łączówki zasilania i któraś przebija się na sygnał rozwiązaniem często, jest odseparowanie mas i zastosowanie do każdej kamery osobnego zasilacza.

5. Jakieś przebicie sygnału spowodowane przez rejestrator konieczne jest uziemienie rejestratora w ekstremalnych przypadkach wymiana samego rejestratora.

6. Jeśli urządzenia korzystają z jednego zasilacza impulsowego po długim użytkowaniu i ciągłej pracy mógł stracić swoją wydajność prądową 5A na wszystkie urządzenia tylko 4A w tym wypadku rozwiązaniem jest wymiana zasilacza.

7. Wymiana transformatorów Video zalecamy (dahua pfm800-4k).

8. Problem z transformatorami video-zastosowanie przewodów koncentrycznych.

9. Przewody poprowadzone obok instalacji 230V.