Aby, odwiązać przypisane urządzenie do konta przejdź w aplikacji IMOU do miejsca zarządzania kontem, następnie wybierz “Pomoc techniczna”, po czym kliknij “Czat online”, wprowadź numer SN urządzenia oraz dane kontaktowe i prześlij w załączniku czytelne zdjęcie z etykiety urządzenia.