Na platformie IMOU, aby chronić prywatność klientów, jedno urządzenie może być dodane tylko do jednego konta. Jeśli urządzenie zostało dodane do innego konta, nie możesz go dodać do swojego. Jeśli chcesz je dodać do swojego konta, musisz najpierw usunąć je z poprzedniego konta, w tym celu skontaktuj się z nami, wysyłając numer seryjny dostępny na kamerze. Adres e-mail, na który należy przesłać zapytanie o odpięcie od konta: wsparcie@dahuaconsumer.pl