Kamera z włączoną funkcją detekcji w momencie zdarzenia (ruchu) wykona nagranie, które zostanie zapisane na karcie MicroSD lub w „chmurze”. Zapis nagrań odbywa się na podstawie detekcji (Detekcja Ruchu/Detekcja Osób w zależności od modelu)