Zaloguj się na swoje konto w aplikacji mobilnej, przejdź do strony podglądu, kliknij kolejno: > Upgrade chmury, aby sprawdzić, czy jest dostępna nowa wersja oprogramowania, jeśli tak, możesz dokonać aktualizacji.