Uruchom aplikację Imou, wybierz kamerę

  • Kliknij kolejno:  > Status zapisu > Archiwizacja w chmurze > nazwę kamery Następnie wybierz pakiet (czas przechowywania nagrań: 3/7/30 dni) oraz okres, na jaki chcesz wykupić wybrany pakiet (miesiąc/rok), potwierdź przyciskiem “Kup” i postępuj zgodnie z podpowiedziami aplikacji
  • Kliknij kolejno   > “Kliknij, aby wykupić pamięć w chmurze” Postępuj jak wyżej w pkt. 3