• Zaloguj się do konta Imou.
  • Wybierz kamerę, dla której chcesz włączyć/wyłączyć wykrywanie ruchu (detekcję)
  • Kliknij kolejno:  > Alarm > Detekcja/Detekcja Ruchu (w zależności od modelu)
  • Włącz / wyłącz Detekcję/Detekcję Ruchu
  • Domyślna strefa aktywności to cały ekran, możesz ustawić swoją strefę w opcji Strefy Aktywności