Uruchom aplikację, wybierz kamerę, kliknij  > Usuń urządzenie